"; ?>
ตั้งคำถามใหม่ กระดานข่าวสาร
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
หัวข้อ
เลือกหมวดหมู่
รายละเอียด
function submitForm() { //make sure hidden and iframe values are in sync for all rtes before submitting form updateRTEs(); valid =true; if(!document.form1.title.value){ valid=false; alert('โปรดใส่หัวข้อ'); return false; } "; if(!isset($cate_id)){ echo " if(document.form1.cate.options[0].selected==true){ valid=false; alert('โปรดเลือกหมวด'); return false; } "; } echo " if(!document.form1.input.value){ valid=false; alert('โปรดใส่รายละเอียด'); return false; } return valid; } initRTE(\"cbrte/images/\", \"cbrte/\", \"\", true); "; ?>
ไฟล์ภาพ ที่1. * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (.jpg, .gif)
คำบรรยายภาพที่1.
ไฟล์ภาพ ที่2. * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (.jpg, .gif)
คำบรรยายภาพที่2.
ไฟล์ภาพ ที่3. * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (.jpg, .gif)
คำบรรยายภาพที่3.
ไฟล์ภาพ ที่4. * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (.jpg, .gif)
คำบรรยายภาพที่4.
ไฟล์ภาพ ที่5. * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB (.jpg, .gif)
คำบรรยายภาพที่5.
  * <= กรอกรหัสยืนยัน